MẶT BẰNG

MẶT BẰNG TỔNG THỂ

PK CT-03 toà 301

Chưa mở bán 

Chưa mở bán

PK CT-03 toà 302

Đang mở bán

xem thêm thông tin

PK CT-03 toà 303

Chưa mở bán

Chưa mở bán

PK CT-03 toà 304

Chưa mở bán

Chưa mở bán

MẶT BẰNG CĂN HỘ 

CĂN 1 PHÒNG NGỦ 

Xem chi tiết

CĂN 2 PHÒNG NGỦ

Xem chi tiết 

CĂN 3 PHÒNG NGỦ 

Xem chi tiết